عبور کسب‌وکارها از شرایط بحرانی

(RBO) Rahnaman Business Outlook
title

سخنرانان


رهنمان رویداد

ناصر حکیمی

صاحب‌نظر سامانه‌های پرداخت و فناوری‌های بانکی
رهنمان رویداد

دکتر محمد فاضلی

جامعه‌شناس توسعه و نویسنده کانال دغدغه‌ی ایران
رهنمان رویداد

دکتر سید فرشاد فاطمی

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
رهنمان رویداد

دکتر سید ولی‌الله فاطمی اردکانی

بنیانگذار گروه توسن
رهنمان رویداد

دکتر سیدعلی مدنی‌زاده

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
رهنمان رویداد

دکتر محمد مظاهری

 مدیر عامل توسن تکنو
رهنمان رویداد

دکتر احمد  میدری

 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
رهنمان رویداد

نیما نامداری

مدیرعامل شرکت کارنامه
رهنمان رویداد

دکتر فرهاد نیلی

مدیرعامل شرکت مشاوره مدیریت رهنمان
رهنمان رویداد

دکتر مسعود نیلی

استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
رهنمان رویداد

دکتر مجید نیلی احمدآبادی

استاد دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران